Սրահներ

Շքասրահ

360

Փոքր Սրահ

100

Մառան

50

Վիպ

20

Առանձնասենյակներ

15

Բացօթյա

100